L’associació de directors de Primària de Balears ha fet un informe de valoració de l’aplicació del TIL, basat en un qüestionari enviat a tots els centres públics de Mallorca. S’han recollit 51 respostes que representen un terç del total de centres de Mallorca.
APROVACIÓ TIL 

·        Un 45% de centres no tenen el TIL aprovat pel claustre ni pel consell escolar.

·        Un 80% l’han hagut de modificar 2 o 3 vegades una vegada iniciat el curs, el què ha ocasionat problemes organitzatius per la necessitat de fer adaptacions dels horaris al llarg del curs.
AUXILIARS DE CONVERSA 

·        Només el 60% n’han disposat  i es valora el servei de manera positiva.

·        Els centres han hagut de fer el pagaments per avançat, que encara no han cobrat.
LLENGÜES D’ENSENYAMENT 

·        La matèria de plàstica és la triada majoritàriament per impartir-se en anglès, que ha passat a ser una matèria fonamentalment tècnica, deixant­-se de dur a terme activitats més innovadores per les dificultats lingüístiques.

·        S’han hagut d’afegir algunes altres àrees en més d’una llengua (habitualment català-anglès) com, per exemple, l’àrea de coneixement del medi. Aquesta situació ha generat problemes metodològics, d’aprofundiment en els continguts i d’avaluació. 
·        Els continguts de Medi no s’han pogut assolir de manera satisfactòria pel nivell d’anglès de l’alumnat, això suposa una disminució dels continguts treballats i sobretot una manca d’interacció alumne-mestre.
·        El centres que no han pogut desenvolupar la matèria escollida en llengua anglesa ha estat per falta de professorat capacitat i han triat matemàtiques o educació física per impartir-les en castellà.
METODOLOGIA 

·        S’evidencia la incoherència entre la llengua dels llibres de text i la llengua en què s’ha hagut d’impartir l’àrea, l’anglès. 

·        El mestre ha deixat de tenir el paper de referent lingüístic, que es considera molt important, ja que en molts casos s’ha hagut d’impartir una mateixa àrea en dues llengües diferents.
·        Molts dels centres han hagut d’abandonar altres projectes ja consolidats en el centre per la necessitat de reordenar el professorat per a l’aplicació del TIL.
·        Es fa palesa les dificultats sorgides per poder atendre correctament l’alumnat NESE a les àrees no lingüístiques impartides en anglès. 
AVALUACIÓ 

·        Han existit una gran quantitat de dubtes i dificultats, en relació l’avaluació, ja que no hi ha hagut unes instruccions clares per part de la Conselleria. 

·        El fet que el rendiment acadèmic de l’alumnat no s’hagi vist afectat de manera considerable es deu a l’esforç i la bona disposició dels mestres que han adaptat els continguts. 
VALORACIÓ DE COM S’HA FET L’APLICACIÓ DEL TIL  

·        Pràcticament la totalitat dels directors enquestats, excepte 2, considera insuficient la informació que han rebut els centres per part de la Conselleria.

·        D’un total de 27 centres, 18 no han rebut resposta als dubtes que han traslladat a la Conselleria.
·        14 centres han sol∙licitat l’assessorament de l’equip ATLES, i més de la meitat el valoren com a ineficaç i poc qualificat.
Els arguments per valorar negativament l’aplicació del TIL han estat:
  • Projecte elaborat sense planificació, sense rigor i sense criteris pedagògics. 
  • Projecte que no s’ha consensuat amb els docents ni amb la resta de membres de la comunitat educativa.
  • No s’ha respectat l’autonomia dels centres ni el context sociolingüístic del centre.
  • Professorat poc preparat per impartir àrees no lingüístiques i poca dotació de recursos per part de l’Administració.
  • Preocupació pel futur de la llengua catalana com a llengua vehicular dels centres.
JUNTA DIRECTIVA
FAPA MALLORCA
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad