Llibres pendents exhaurits

La distribuidora Rotger ens informa, que els següents llibres estan exhaurits i no es podran servir, han tornat els doblers als respectius departaments perquè els tornin als alumnes afectats a través dels mateixos professors.
Els llibres són:
Entre el cel i la terra (1er.ESO)
El misteri de les quatre punyalades (4rt.ESO)
Educació per la ciutadania (2on.ESO)

Seran els propis professors els que expliquin als alumnes com funcionaran els alumnes que no ténen el llibre.

APIMA IES EMILI DARDER