Carta al centre i respostes

La junta directiva de l’APIMA va decidir enviar una carta adreçada al centre per reclamar responsabilitat als docents a l’hora de decidir els llibres que s’utilitzaran el proper curs. Us adjuntam aquesta carta i les respostes rebudes, tant de l’equip directiu del centre, com del departament de Català. .   APIMA IES Emili Darder

Al següent enllaç Llibres reciclables teniu la llista de llibres que es recolliran per reciclatge. Us recordam que avui dia 23 de 10 a 12 h l’Apima recollirà llibres al hall del centre. APIMA IES EMILI DARDER