Carta al centre i respostes

La junta directiva de l’APIMA va decidir enviar una carta adreçada al centre per reclamar responsabilitat als docents a l’hora de decidir els llibres que s’utilitzaran el proper curs. Us adjuntam aquesta carta i les respostes rebudes, tant de l’equip directiu del centre, com del departament de Català.

.
 

APIMA IES Emili Darder