Urgent: Informació sobre Revàlides LOMCE ESO i Batxillerat i mobilitzacions 26 d’octubre

Us deixam una informació important per a tots els membres de la comunitat educativa i que l’AMIPA de Sant Marçal explica molt bé al seu bloc, per aixo us deixam l’enllaç (http://amipasantmarcal.blogspot.com.es/2016/10/urgent-informacio-sobre-revalides-lomce.html?m=1) i la transcripció integra. 

Benvolgudes families,
Com sabeu la implantació de la LOMCE és ja una realitat a tots els nivells educatius (Primària, ESO i Batxillerat). Aquest curs 2016/2017 s’ha completat la implantació als cursos 4rt d’ESO i 2ón de Batxillerat, tant pel que fa als itineraris com als currículums i a les Revàlides.
Al Decret publicat el passat 30 de juliol i que podeu llegir aquí: https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/30/pdfs/BOE-A-2016-7337.pdf es detallen les característiques (Convocatòria, calendari, requisits per a obtenir titulació, etc..).
Destacam els següents articles:
«Artículo 4. Pruebas, unidades de evaluación y tipos de preguntas. 

1. Las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato tendrán una duración de un máximo de cuatro días. Aquellas Administraciones educativas con lengua cooficial podrán establecer una duración de un máximo de cinco días. 2. Cada una de las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria tendrá una duración de 60 minutos, estableciéndose un descanso mínimo de 15 minutos entre sesión y sesión. Cada una de las pruebas de la evaluación final de Bachillerato tendrá una duración de 90 minutos, estableciéndose un descanso mínimo de 20 minutos entre sesión y sesión»
Artículo 6. Convocatorias y calendario escolar. 
1. Anualmente se celebrarán dos convocatorias en cada Administración educativa: una ordinaria y otra extraordinaria. 

2. Los días dedicados a las evaluaciones finales de etapa, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, se incluirán en el cómputo anual de días lectivos del calendario escolar.

Artículo 9. Calificación de las pruebas. 
1. La calificación de las pruebas será realizada por los tribunales calificadores u órganos designados y constituidos por las respectivas Administraciones educativas que estarán constituidos por profesorado funcionario del Sistema Educativo Español externo a los centros docentes.

ESO

Artículo 16. Obtención del título. 
1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesario obtener una calificación final igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación: a) Con un peso del 70%, la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria. b) Con un peso del 30%, la calificación obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, que deberá ser igual o superior a 5 puntos sobre 10. En caso de que el alumno haya superado la evaluación por las dos opciones de evaluación final de etapa, para la calificación final se tomará la más alta de las notas obtenidas en ambas.

BATXILLERAT

Artículo 21. Obtención del título de Bachiller. 
1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de Bachillerato con una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente ponderación: a) Con un peso del 60%, la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Bachillerato. b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato.

Disposición adicional segunda. Características, diseño, contenidos, de las pruebas de las evaluaciones finales a realizar en el curso escolar 2016-2017. 
El titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá, antes del 30 de noviembre de 2016, las características, el diseño y el contenido de las pruebas de las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para el curso 2016/2017.

Disposición final primera. Calendario de implantación.

 1. La evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria se implantará en el curso escolar 2016-2017.
La evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria correspondiente a la convocatoria que se realice en el año 2017 no tendrá efectos académicos. En ese curso escolar sólo se realizará una única convocatoria. 
2. La evaluación final de Bachillerato se implantará en el curso escolar 2016-2017. 
La evaluación final de Bachillerato correspondiente a las dos convocatorias que se realicen en el año 2017 únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad, pero su superación no será necesaria para obtener el título de Bachiller. También se tendrá en cuenta para la obtención del título de Bachiller por los alumnos que se encuentren en posesión de un título de Técnico o Técnico superior de Formación Profesional y Técnico de las Enseñanzas Profesiones de Música o de Danza.

El passat 19 de setembre, membres de Fapa Mallorca es varen reunir amb el Conseller Martí March per tal d’expressar-li el rebuig i la preocupació per aquestes proves LOMCE, rebuig que comparteix la Comunitat Educativa.

Aquí trobareu un resum de la reunió http://www.fapamallorca.org/reunio-amb-el-conseller-per-les-revalides/

La setmana passada es va convocar una roda de premsa per anunciar les mobilitzacions que el proper dimecres 26 d’octubre es duran a terme a Mallorca i que estan convocades també arreu de l’estat espanyol.

Es va expressar -entre altres coses-  la preocupació per la desinformació cap a les families, el menyspreu que suposa el model de la LOMCE respecte de la tasca de centres i docents, la ruptura que suposa amb la dinàmica d’aprenentatge continu i global, unes revàlides que no pretenen millorar el sistema sinó limitar i segregar l’alumnat, la preocupació perquè el darrer curs de l’educació obligatòria (4rt) es centri en la preparació de revàlides i amb l’amenaça de l’obtenció del títol, 
Ara mateix, ni l’alumnat ni el professorat de 2ón de Batxillerat saben en què consestiran les revàlides aquest curs que, malgrat no tenir valor acadèmic, sí que s’hauran de fer per tal de poder accedir a la Universitat.
Malgrat que per aquest curs 2016/2017 la revàlida de 4rt no tindrà valor acadèmic (és a dir, l’alumnat titularà sigui quin sigui el resultat), sí que ho tindrà pel curs vinent (alumnes que actualment cursen 3r d’ESO). No sabem què passarà amb aquells alumnes que no la superin, ja que l’administració només ha comunicat que hi haurà dues convocatòries però no ha oferit cap alternativa a qui no les superi.
És per tot això i molt més que dimecres 26 d’octubre estam tots convocats a la concentració que a les 18h. tindrà lloc davant la Delegació del Govern.

Per dir No a la LOMCE, No a les Revàlides, i també per reinvidicar un increment del pressupost per Educació per revertir les retallades.

Salutacions cordials,

JD Amipa IES Sant Marçal
 
 
APIMA IES EMILI DARDER
 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad