ASSEMBLEA ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA CURS 2019-20

Estimats mares i pares, ens plau convocar-vos a la propera assemblea general ordinària de l’APIMA del IES Emili Darder, que tindrà lloc el proper dia 30 de octubre de 2019 a les 18:30h en primera convocatòria i a les 19:00 en segona convocatòria. Es farà com sempre a la sala d’actes de l’IES Emili Darder, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Presentació i aprovació del pressupost anual d’activitats.
3. Presentació de les activitats extraescolars que es portaran a terme aquest any. Valoració del curs passat.
4. Renovació de càrrecs de la junta.
5. Torn obert de paraules

El president de l’APIMA
Fernando Pérez
Palma 07 de octubre de 2019

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA CURSO 2019-20

Estimados madres y padres, nos complace convocaros a la próxima asamblea general ordinaria de la APIMA del IES Emili Darder, que tendrá lugar el próxima miércoles día 30 de octubre de 2019, a las 18:30h en primera convocatoria y a las 19:00 en segunda convocatoria. Será, como siempre, en el salón de actos del IES Emili Darder, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Presentación i aprobación del presupuesto anual de actividades.
3. Presentación de las actividades extraescolares que se llevaran a cabo este año. Valoración del curso pasado.
4. Renovación de cargos de la junta.
5. Turno abierto de palabra.

El presidente de la APIMA
Fernando Pérez
Palma 07 de octubre de 2019